REABILITARE DRUMURI COMUNALE SI ALIMENTARE CU APĂ, STRADA VALEA BĂTRÂNEI

VALOARE INVESTIȚIE: 120.000 lei cu TVA SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL FAZA: OBIECTIV REALIZAT