ÎNDELETNICIRI – TRADIŢII

Situată în zona premontană, comuna Moroeni, are o economie de tradiţie, bazată pe creşterea vitelor de tot felul, păstorit (existau suhaturi întinse, turme de oi, cirezi de boi şi vaci pe munţii Blana, Cocora, Dichiu, Deleanu, Lăptici, Ogoarele, Surla), prelucrarea lemnului din întinsele suprafeţe împădurite.