Sari la conținut Salt la bara laterală stângă Salt la bara laterală dreaptă Salt la subsol

Muzeul de Istorie

Clădirea şi amplasamentul Muzeului de Istorie au fost alese, nu întamplător, într-o zonă cu o deosebită semnificaţie istorică – Calea Domnească. Palatul de Jusţie, azi monument istoric, a fost construit la începutul secolului al XX-lea, fiind una dintre cele mai importante mărturii ale arhitecturii neoclasice.

În acest spaţiu se află expoziţia de bază a muzeului, care vorbeşte vizitatorului despre istoria poporului român din epoca paleolitică până la 1918.

Prima parte a expoziţiei cuprinde dovezi materiale şi spirituale ale existenţei populaţiei geto-dacice, ceramică si figurine neolitice, tezaurul de monede din argint thassiene si macedonene din secolele II si I i. Hr. de la Căprioru, tezaurul de monede dacice de la Adânca. Sunt evidenţiate apariţia si formarea statelor feudale româneşti, realizându-se o scurtă incursiune în formarea statului feudal Ţara Românească, şi continuând cu alegerea Târgoviştei drept reşedinţă voievodală, de către Mircea cel Bătrân.

Spaţiul rezervat domnitorilor Vlad Ţepeş, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, este ilustrat cu obiecte de artă decorativă, frescă brâncovenească, carte veche, ornamente tipografice, xilogravuri, lapidariu provenit de la Palatul Potlogi, care demonstrează efortul depus de către voievozi pentru dezvoltarea culturii medievale.

Secţiunile în care sunt prezentate revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, Unirea Ţărilor Române sub Al. I. Cuza şi Războiul de Independenţă, oferă vizitatorului nu numai documente, dar şi arme, uniforme militare, artă plastică, hărţi, însemne heraldice.

Contact

Galerie